Průběžné pořadí GP 2018

Muži:

    1.   2. 3.   4.  5. 6.  7.  8.  9.  10.   11. 12.   
 1. Český Těšín- Mosty  23  23  23  20  20  18  23  23  18  10  20  226
 2. Mistřovice   20 12  18  23  20  23  16  12  14  23  18  23 222
3.  Karpentná 20  14  16  18  18 12 16 11  20 23  12  188
4.   Čierne 11 18  20  14  23  20 20  16   20 187
5.  Horní Žukov  16  10  16  18  11  10  23  16  10   7 150
6.  Karviná - Louky 7 11  14  14  18  16  18  133
7.   Marklovice 12  11  16  7 20  10 11  11 132
8.  Milíkov 5 10  12  11  10  18  14  11  14  126
9. Chotěbuz 9 5 12 7 12  8 11 12 12 14 16  123
10. Dolní Lomná 14 14  11  11  10 7 8 12   9 120
 11. Nýdek 18  16  12  16  14   6 120
 12.  Hrádek 10  10  10  14  10  97

Ženy: 

    1. 2. 3.  4. 5. 6. 7. 8.  9. 10. 11. 12.  
 1. Mistřovice 12 12  5  5 12  7 10  5  7

10

12  12 109
 2. Zpupná Lhota  8 10 10  10  12  12  10  10   107
 3. Písečná  5 12   6 12  12  12  102 
4. Český Těšín - Mosty  10 10  10  95 
5. Nýdek  7 12  10   92
6. Hrádek  5 10   52
Konečné pořadí GP 2017

MUŽI:

Umístění

Název týmu

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

Body

1.

Mistřovice

  20  25  22   20   25  22  20  20   20   22  25  18  259
2.

Český Těšín - Mosty

  25  22    5  25  22  25  25  25  14  13  18   5  224
3.

Karviná - Louky

  18  18  14  18  14  12   9   7  25  16  12  22  185
4.

Horní Žukov

  13  12   6  11  16   8  18  14  11  25  22   13  169
5.

Karpentná

  22  10  18  16  18   5  16  12   5  20   0  25  167
6.

Písečná

   6   5  25  12  20  16  12  16  10   7  10  16  155
7.

Karviná - Hranice

   7   6   20  22  11  10  13    5  16  11  13  20  154
8.

Dolní Líštná

 16    9  10 

  9

 12

 13  22  13  18    8   9  14  153
9.

Čierne

 10  14    7

  8

  7  20  11  22   7  12  14  10  142
10.

Dolní Lutyně

 12  20   12  13   8   5  14  18   5   9  20   5  141
11.

Marklovice

  11   0   16   7  10  14  10   6  13   5  16  12  120
12.

Nýdek

 14  16    5   5   5   9   6  11  22  18   5   8  119
13.

Chotěbuz

  5  13   13  14   6  18   7   5   6   6   8   9  110
14.

Dolní Lomná

   5   7   11   5  13  11   0   8  12  10  11    5  98
15.

Milíkov

   8   8    8   10   9   7   8  10   8  14   0   7  97
16.

Hrádek

  9   11    9   6     5   6    5   9   9   5   7  11  92

ŽENY:

Umístění

Název týmu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Body

1.

Mistřovice

  21   5  21  10  21  21  21  18   18   12  18   8     194

2.

Dolní Líštná

  12   21  10   21  18

 12

 15   5  21  18  12   6

    171

3.

Český Těšín - Mosty

  18  15  18  18   6   5  18   6   5   6  21  18      154
4.

Zpupná Lhota

  10   5   5   5  15  18  10  12  12  15   8  21      136
5.

Písečná B

  15   18   12   5     5   6   6   8  10  21  15  12      133
6.

Nýdek

   8  12  15   5  10  10   8  15  15   5   5   5      113
7.

Karviná - Louky

   6   6   6  12   8  15   5  21   5   8   5  15      112
8.

Horní Žukov

   5   10    5   15  12   8  12   5   6  10  10   5      103
9.

Písečná A

   5   8   8   8   5   5   5  10   8   5   6   10      83

Konečné pořadí GP 2016

MUŽI:

Umístění

Název týmu  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Body
1. Mistřovice 25 25 10 8 20 18 25 25 25 22 13  -  216
2. Český Těšín - Mosty 5 13 25 11 25 25 20 20 20 25 11  -  200
3. Karviná - Louky
20 20 8 25 22 20 18 11 22 10 22  -  198
4. Horní Žukov
11 18 20 18 14 10 14 14 18 5 6  -  158
5. Písečná 16 16 12 20 10 22 9 18 13 14 0  -  150
6. Dolní Líštná 12 6 14 13 12 5 22 16 16 13 18  -  147
7. Karpentná
18 22 11 22 13 11 11 10 10 6 12  -  146
8. Marklovice 22 9 5 5 16 13 6 22 8 12 25  -  143
9. Čierne 13 12 22 14 7 8 16 6 12 11 20  -  141
10. Nýdek 10 7 0 16 18 16 12 5 5 20 9  -  118
11. Dolní Lomná
9 0 16 6 5 14 13 7 14 18 14  -  116
12. Raková 5 11 13 7 11 12 7 9 9 16 5  -  105
13. Milíkov 14 14 18 5 5 6 8 8 0 8 7  -  93
14. Horní Domaslavice 8 10 9 9 8 9 5 13 5 7 8  -  91
15. Hrádek 7 0 6 10 6 7 10 12 11 5 10  -  84
16. Dolní Domaslavice 6 8 7 12 9 0 0 0 0 9 0  -  51

ŽENY:

Umístění Název týmu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body
1. Mistřovice 21 24 21 21 7 5 18 18 24 24 24  -  207
2. Dolní Líštná 18 5 11 24 24 11 21 24 21 21 15  -  195
3. Český Těšín - Mosty 15 15 15 18 5 24 13 5 18 18 5  -  151
4. Karviná - Hranice 7 21 5 5 6 10 24 10 15 15 21  -  141
5. Raková 24 18 18 8 5 21 15 8 5 13 6  -  141
6. Horní Žukov 6 11 23 15 10 7 7 21 5 7 10  -  123
7. Písečná B 5 7 10 5 11 18 8 15 13 5 18  -  115
8. Karviná - Louky 5 10 8 6 18 13 10 13 10 8 13  -  114
9. Písečná A 11 6 6 13 21 15 5 7 6 10 11  -  111
10. Hrádek 10 5 13 10 13 5 6 11 7 6 7  -  93
11. Chotěbuz 13 13 5 5 15 8 11 5 8 5 5  -  93
12. Nýdek 8 8 7 11 8 6 5 6 11 11 8  -  89

Konečné pořadí GP 2015

Muži:

Umístění Název týmu 1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.   11.   Body
1. Mistřovice 22 22  25  22 25 12 5 14  16 25 22 210
2. Český Těšín - Mosty
16 11 19 5 22 25 5 25  19 16 25 188
3. Horní Žukov
14 25 9 12 19 22 25 6  25 22 8 187
4. Dolní Lištná 10 14 22 8 12 14 19 22  22 19  19 181
5. Dolní Lomná 5 19 5 16 16 16 22 16  11 5 137
6. Nýdek 19 12 12 11 14 5 14  19  14 5 132
7. Milíkov 12 10 16 14 10 5 12 12  9 12 7 119
8. Písečná 25 16 14 25 11 6 5 5  5 0 5 117
9. Horní Domaslavice 9 8 10 10 5 10 16  10  10 5 16 109
10. Chotěbuz 5 0 7 19 5 19 0  7 14  12 97
11. Karpentná 11 9 8 5 5 0 10 8 12 9 14 91
12. Hrádek 6 5 5 9 7 8 11 11 5 11 9 87
13. Čierne Vyšný koniec 5 7 6 5 9 11 5 9  8 5 11 81
14. Lučina 8 0 5 6 6 9 9 7 6 8 10 74
15. Dolní Domaslavice
7 6 11 7 8 7 7 5 0 10 5 73

Ženy:

Umístění Název týmu 1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.   11.   Body
1. Mistřovice 17 13 13 13 5 17  10  13 6 13
127
2. Karviná - Hranice 10 17 6  5 5 5 17  17  13 13  17
125
3. Nýdek 13 6 17 17
7 13 6
5
 5 17  5
111
4. Raková
7 10 5  6 10  8
7
 5  17  8 91
5. Chotěbuz 6 5 10  5 17  7 13
0
 5 10  5
83
6. Český Těšín - Mosty 5 7 5 5 13  10  7  5 6
74
7. Horní Žukov
8 8 8 5 5  5  8  10  5 72
8. Dolní Lištná
 5 5  5  8 6  5 8
 5  7 5
10
69
9. Hrádek
 5 5 5  10 8  5 5
 6  8 0
62
10. Lučina  5 0  7  7 5  6  10  5 5 7

62

   
 
   
   

Konečné pořadí GP 2014

Muži:

Umístění Název týmu 1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.   11.   Body
1. Písečná 12 12 15 9 15   -  12  5  15  15  8 118
2. Dolní Lištná 7 9 12 7 7 15   - 7 9 7 15 95
3. Nýdek 9 15   - 12 9 6 7 15 5 9 5 92
4. Dolní Lomná 15   - 0 15 8 8 15 5 6 12 5 89
5. Milíkov 6 7 9 8 6 12   - 9 12 5 9 83
6. Český Těšín - Mosty 8   - 5 5 12 5 8 12 9 5 7 76
7. Chotěbuz 5 5 7 5   - 9 9 5 5 5 12 67
8. Horní Domaslavice 5 5   - 6 5 5 5 8 7 6 5 57
9. Hrádek 5 8 5 5 5 7 5 6 5   - 5 56
10. Karpentná 5 6 6 5   - 5 5 5 5 8 5 55
11. Raková 5 5 8   - 5 5 5 5 5 5 6 54
.                          
.                          

Ženy:

Umístění Název Týmu 1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.    10.   11.   Body
1. Český Těšín - Mosty   10     6   -     8   10     6  8  6  5  8  10 77
2. Hrádek 6   - 10 5 5 10 10 8 5 10  6 75
3. Raková 5 10   - 10 5 5 5 10 10 6  5 71
4. Nýdek 8 8 6 6 8 8 6 5 6 5   - 66
5. Písečná 5 5 8 5 6 5  5   -  8 5  8 60

- Nejhorší výsledek, který se škrtal.