Členové rady pro rok 2016

Radek Čmiel - Písečná

Adam Duda - Mistřovice

Daniel Heczko - Karpentná

František Roth - Horní Domaslavice

Borek Svider - Nýdek

Členové rady pro rok 2015

Radu Gorolského poháru volí valná hromada zástupců, přihlášených týmů.

Volba se řídí volebním řádem.

Členové rady se sejdou pokud se vyskytne hrubé porušení pravidel.

Členové rady Gorolského poháru 2015:

Borek Svider - pokladník

Jiří Šustek

Radek Čmiel

Pavel Vondráček

Martin Gryč